جلسه مدیران ارشد ایران ایر مرکزی از هلدینگ بین المللی تعطیلات آرام

در جلسه مورخ 10 اردیبهشت ماه سال 1403، مدیران ارشد ایران ایر مرکزی از مجموعه هلدینگ تعطیلات آرام بازدید کرده و در جلسه همراه با مدیران مجموعه هلدینگ تعطیلات آرام، به بررسی موانع و رفع موانع درخصوص ارسال بار های بین الملل و تسریع فرایند ها و روند ارسال بار ها، پرداختند.

همچنین در این جلسه همچنین از سامانه استعلام آنلاین نرخ تاسکو کارگو به اسم “کاپیتان کارگو” رو نمایی شد و توسط مدیران ارشد ایران ایر مرکزی بررسی و تایید شد.

Previous slide
Next slide

Comments are closed.